Όροι Χρήσης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα The Kings Design Support, παρέχει τις υπηρεσίες του, προς εσάς, τους επισκέπτες ή πελάτες (εφεξής καλούμενοι «χρήστες»), μόνο με την αποδοχή από πλευράς σας, όλων των ακόλουθων Όρων Χρήσης.

Εφόσον επισκεφθείτε ή πραγματοποιήσετε αγορές μέσω του thekingsdesign.gr, αποδέχεστε αυτόματα αυτούς τους όρους. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Επίσης σημειώνεται ότι χρήση ή αγορά οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών ή προϊόντων παρεχόμενων από το ηλεκτρονικό κατάστημα The Kings Design Support, υπόκεινται στους συγκεκριμένους όρους χρήσης, εκτός από τις περιπτώσεις που αποκλίσεις από τους εν λόγω όρους αναφέρονται ρητώς. Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους ή δεν τους καταλαβαίνετε παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε το κατάστημα.

Γενικοί Όροι

Η εταιρία The Kings Design Support δεν εγγυάται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα www.thekingsdesign.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την www.thekingsdesign.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία, παρ' όλο που λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην συμβεί αυτό.

Η εταιρία The Kings Design Support δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.thekingsdesign.gr) συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

Οι επισκέπτες του ηλεκτρονικού  καταστήματος www.thekingsdesign.gr συμφωνούν ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του ηλεκτρονικού  καταστήματος www.thekingsdesign.gr.

Σε περίπτωση χρήσης του ηλεκτρονικού  καταστήματος www.thekingsdesign.gr από πλευράς του χρήστη, αυτός θεωρείται υπεύθυνος για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του λογαριασμού του (e-mail και password), καθώς και για την αποτροπή χρήσης αυτού του λογαριασμού από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Το thekingsdesign.gr δεν εμπορεύεται προϊόντα σε ανηλίκους, αλλά σε ενηλίκους. Αν ο χρήστης έχει ηλικία μικρότερη των 16 ετών, μπορεί να χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με την βοήθεια κηδεμόνα ή άλλου ενήλικου προσώπου. Το thekingsdesign.gr διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια άρνησης παροχής εξυπηρέτησης, ακύρωσης λογαριασμών χρηστών, διαγραφής ή αλλαγής περιεχομένου ή ακύρωσης παραγγελιών.

Όταν επισκέπτεστε το www.thekingsdesign.gr ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail), επικοινωνείτε με την εταιρία The Kings Design Support με ηλεκτρονικό τρόπο και ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα της εταιρίας, κατ΄αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Η επικοινωνία αυτή θα γίνεται μέσω της ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) ή μέσω της δημοσίευσης ανακοινώσεων μέσα από τις σελίδες του Ηλεκτρονικού καταστήματος www.thekingsdesign.gr. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οποιεσδήποτε συμφωνίες, ανακοινώσεις, αποκαλύψεις στοιχείων και άλλες επικοινωνίες που γίνονται από την πλευρά του www.thekingsdesign.gr προς εσάς με ηλεκτρονικό τρόπο, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.thekingsdesign.gr, όπως, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ηχητικό υλικό, ψηφιακά αρχεία, και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της εταιρίας The Kings Design Support, και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Περιορισμός  Ευθύνης  του ηλεκτρονικού Καταστήματος

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.thekingsdesign.gr παρέχεται ΩΣ ΕΧΕΙ και ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ. Το thekingsdesign.gr δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη τόσο για την λειτουργία του ηλεκτρονικού  καταστήματος όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, υλικό ή προϊόντα που περιέχονται σε αυτό. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες του ηλεκτρονικού  καταστήματος συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη.

Περιγραφές Προϊόντων και Φωτογραφίες

Η εταιρία The Kings Design Support προσπαθεί να είναι πάντοτε το thekingsdesign.gr όσο το δυνατόν ακριβέστερο  όσον αφορά τα τις φωτογραφίες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων προς πώληση και των υπηρεσιών που προσφέρει, όπως αυτά τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.thekingsdesign.gr. Εντούτοις, η εταιρία The Kings Design Support δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα και υπηρεσίες που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού καταστήματος www.thekingsdesign.gr είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη.

Τροποποίηση, και Διαχωρισμός

Η εταιρία The Kings Design Support διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τις πολιτικές και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο. Αν κάποιος από αυτούς τους όρους κριθεί άκυρος, ανίσχυρος, ή για οποιονδήποτε λόγο μη δυνάμενος να εφαρμοστεί, ο όρος αυτός θα κριθεί ως διαχωρίσιμος και δεν έχει επιπτώσεις στην ισχύ και τη δυνατότητα επιβολής οποιουδήποτε άλλου όρου.

Προσωπικά Δεδομένα

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς μέσω της αλληλεπίδρασης μαζί σας, καθώς και πώς αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα.

1. Υπεύθυνος φορέας

Υπεύθυνος φορέας για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την έννοια του Ελληνικού δικαίου και της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η:

"The Kings Design Support"
Ιδιοκτησία : Δάδος Αστέρης
Νομός : Θεσσαλονίκης
Περιοχή : Βιομηχανική Περιοχή Νεοχωρούδας , ΤΚ 54500
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2311826520

Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του ηλεκτρονικού καταστήματος www.thekingsdesign.gr είναι να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση (εφεξής αναφερομένων όλων ως «χρήση») των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ πώς να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών, μελών από την εταιρία The Kings Design Support. (ιδιοκτητρια, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του ηλεκτρονικού  καταστήματος www.thekingsdesign.gr), κατά την εγγραφή τους ή κατά διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του www.thekingsdesign.gr.

2. Συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων

To www.thekingsdesign.gr συλλέγει τα απαραίτητα δεδομένα σας, για να σας παρέχει τις υπηρεσίες του. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα παρέχονται άμεσα από εσάς π.χ.  όταν επικοινωνείτε μαζί μας για πληροφορίες  (μέσω email ή από την ιστοσελίδα μας). Αποκτούμε ορισμένα δεδομένα, από τον ιστότοπό μας, καταγράφοντας το πώς αλληλεπιδράτε με τις υπηρεσίες μας, χρησιμοποιώντας cookies. Επίσης, αποκτούμε δεδομένα από τρίτους, τα οποία προστατεύουμε σύμφωνα με την παρούσα δήλωση, καθώς και πιθανούς πρόσθετους περιορισμούς που επιβάλλονται από τον πάροχο των δεδομένων αυτών. Οι πάροχοι αυτοί ενδέχεται να διαφέρουν με την πάροδο του χρόνου, αλλά μπορεί να περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Κοινωνικά δίκτυα, εφόσον έχετε παραχωρήσει σε προφίλ ή τεχνολογία που ανήκει στην www.thekingsdesign.gr, δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας που βρίσκονται στα δίκτυα αυτά.
  • Πάροχοι υπηρεσιών που μας βοηθούν να προσδιορίζουμε την τοποθεσία σας βάσει της διεύθυνσης IP.
  • Ευρέως διαθέσιμες πηγές δεδομένων, όπως ελεύθερες Κρατικές Βάσεις Δεδομένων ή άλλα δεδομένα ελεύθερης χρήσης.

 

Όταν ζητήσουμε να μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα σας, έχετε τις εξής δύο επιλογές:

α) Να αποδεχθείτε

β) Να αρνηθείτε Στο πλαίσιο αυτής της δυνατότητας, εάν επιλέξετε να μην καταχωρήσετε στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσετε.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε εξαρτώνται από το γενικότερο πλαίσιο της αλληλεπίδρασής σας με την www.thekingsdesign.gr, των επιλογών που κάνετε, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων σας.

2.1. Στα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:

2.1.1 Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας: όπως όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό κινητού τηλεφώνου e-mail, κι άλλα παρόμοια στοιχεία επικοινωνίας,

2.1.2 Φορολογικά στοιχεία: Επωνυμία επιχ/σης, Δ/νση έδρας & παράδοσης, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. κι όσα φορολογικά στοιχεία απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την έκδοση σχετικών παραστατικών

2.1.3 Δημογραφικά δεδομένα: όπως φύλλο, χώρα, πόλη, περιοχή

2.1.4 Δεδομένα Μισθοδοσίας: όπως φύλλο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Δ.Ο.Υ., ημερομηνία γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας, και γενικά όλα όσα απαιτούνται από την νομοθεσία.

2.2 Δεδομένα συσκευών και χρήσης

Συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τη συσκευή σας και τον τρόπο με τον οποίο έρχεστε σε επαφή με την www.thekingsdesign.gr. Για παράδειγμα, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν τις εντολές και τις αλληλεπιδράσεις σας μέσω κειμένου και άλλων συστημάτων που διαθέτουμε. Στα δεδομένα αυτά, περιλαμβάνονται επίσης, οι ρυθμίσεις που επιλέγετε και οι ρυθμίσεις παραμέτρων λογισμικού που χρησιμοποιείτε περισσότερο.

2.3 Δεδομένα τοποθεσίας

Για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας με δυνατότητες εντοπισμού, συλλέγουμε δεδομένα τοποθεσίας διαφόρων βαθμών ακριβείας. Τα ακριβή δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να είναι δεδομένα από το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) (π.χ. GPS), καθώς και δεδομένα από κοντινές κεραίες κινητής τηλεφωνίας και Wi-Fi hotspot, τα οποία συλλέγουμε όταν ενεργοποιείτε προϊόντα ή δυνατότητες βάση τοποθεσίας. Στα ανακριβή δεδομένα τοποθεσίας περιλαμβάνονται οι θέσεις που προκύπτουν από τη διεύθυνση IP σας, δεδομένα που υποδεικνύουν με μικρότερη ακρίβεια πού βρίσκεστε, όπως σε επίπεδο πόλης ή ταχυδρομικού κώδικα κ.ά.

2.4 Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Η www.thekingsdesign.gr, χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για τη διεκπεραίωση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών τα οποία προϋποθέτουν τη χρήση προσωπικών δεδομένων. Ακόμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον λογαριασμό σας κ.ά. Δεν παρέχουμε πληροφορίες για το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των συνομιλιών, των κλήσεων βίντεο, ούτε τα έγγραφα, τις φωτογραφίες σας ή άλλα προσωπικά αρχεία για τη διαφημιστική σας στόχευση.

2.5 Επικοινωνίες

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, για να επικοινωνούμε μαζί σας και για να εξατομικεύουμε ή/και να προσωποποιούμε την επικοινωνία αυτή. Για παράδειγμα, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, για να σας ενημερώσουμε για διαθέσιμες ενημερώσεις ασφαλείας, να σας προσκαλέσουμε σε κάποια έρευνα ή εκδήλωση, να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία μας, να σας ζητήσουμε αξιολόγηση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε ή για να σας ενημερώσουμε, πως χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια προκειμένου να διατηρήσετε τον λογαριασμό σας ενημερωμένο.

3 Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων από εμάς

Το www.thekingsdesign.gr διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών και τη διεκπεραίωση των συναλλαγών που έχετε ζητήσει ή για άλλους βασικούς σκοπούς, όπως τη συμμόρφωση με τις νομικές ή φορολογικές υποχρεώσεις μας, την επίλυση διαφορών και την επιβολή των συμβάσεών μας. Στο πλαίσιο αυτών των ποικίλων διενεργειών, τα χρονικά διαστήματα διατήρησης ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά.

3.1 Δικαιώματα όσον αφορά την διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Όσον αφορά την διατήρηση προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα εξής δικαιώματα:

3.1.1 Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας:

Μετά από σχετικό αίτημά σας (μέσω mail), θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς, εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

3.1.2 Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων σας:

Εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

3.1.3 Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας:

Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε εκ του νόμου να διατηρούμε τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των μεταξύ μας υποχρεώσεων (επίλυση διαφορών κλπ).

3.1.4 Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών δεδομένων σας:

Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα σας, εάν μας το ζητήσετε. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.

3.1.5 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

3.1.6 Δικαίωμά σας για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον, εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους.

3.2 Περιορισμένη διαβίβαση δεδομένων

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με τη συγκατάθεσή σας ή όπως απαιτείται για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας έχετε ζητήσει.

Επιπλέον, μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με τις συνεργαζόμενες προς τη www.thekingsdesign.gr εταιρείες. Μοιραζόμαστε, επίσης, προσωπικά δεδομένα με  εξωτερικούς συνεργάτες μας, που εργάζονται για λογαριασμό μας, για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, όπως εταιρείες που έχουμε προσλάβει για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πελατών ή για την προστασία των συστημάτων και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εταιρείες συμμορφώνονται με την πολιτική μας προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις απαιτήσεις ασφαλείας που έχουμε θέσει, και δεν χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν από εμάς για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες αυτές, μπορείτε να λάβετε κατόπιν σχετικού αιτήματος στη διεύθυνση info@thekingsdesign.gr Θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός 30 εργάσιμων ημερών.

Στο πλαίσιο μιας εταιρικής συναλλαγής, όπως, για παράδειγμα, μιας συγχώνευσης, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Τέλος, είναι πιθανό να αποκτήσουμε πρόσβαση, να μεταφέρουμε, να αποκαλύψουμε και να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας όταν πιστεύουμε, καλόπιστα, ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για:

  • Την συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε έγκυρη νομική διαδικασία,
  • Την προστασία σας, αλλά και αυτή των υπόλοιπων πελατών μας, όπως για την αποφυγή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, απόπειρας εξαπάτησης των χρηστών της ιστοσελίδας μας, ή για να αποτρέψουμε την απώλεια ζωής ή την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού,
  • Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε από τον νόμο ή αν μας ζητηθεί η κοινοποίησή τους από αρχές που ενεργούν στα πλαίσια της νομιμότητας ή αρχές ποινικής δίωξης,
  • Την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας του www.thekingsdesign.gr, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής των όρων που διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν υπάρξουν βάσιμες υπόνοιες ότι κάποιος χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας για τη διακίνηση κλεμμένης πνευματικής ή υλικής ιδιοκτησίας της www.thekingsdesign.gr, δεν θα εξετάσουμε το ιδιωτικό περιεχόμενο του εν λόγω χρήστη μόνοι μας αλλά θα παραπέμψουμε το θέμα στις αρμόδιες αρχές.

 

4 Ιστότοπος

4.1 Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται Cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

4.1.1 COOKIES

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων/κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του ιστότοπού μας. Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας και να προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση. Τα cookies μας βοηθούν, για παράδειγμα, να καθορίσουμε αν έχετε ήδη επισκεφθεί μια σελίδα στον ιστότοπό μας, επίσης μας δείχνουν εάν είστε νέος ή παλιός επισκέπτης. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο.

Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie.

4.1.2 Πώς μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies στον σκληρό σας δίσκο ή/και να τα διαγράψετε

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτραπεί η αποθήκευση των cookies στον σκληρό σας δίσκο ή/και να ερωτάστε κάθε φορά για την απόρριψη ή την αποδοχή (ενεργοποίηση) κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Επίσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies που έχουν ενεργοποιηθεί ξανά. Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησής σας. Αν δεν επιτρέψετε την αποθήκευση των cookies, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς της ιστοσελίδας μας.

4.1.3 Google Analytics

O ιστότοπος μας, χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. («Google»).

Το Google Analytics χρησιμοποιεί μια ειδική μορφή «cookie», δηλαδή ένα αρχείο κειμένου το οποίο είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας και επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας, που δημιουργούνται από το cookie, κατά κανόνα διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι το Google Analytics έχει επεκταθεί στον ιστότοπό μας και εξασφαλίζει την ανώνυμη καταγραφή των διευθύνσεων IP. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας, προκειμένου να αναλύσει, την από μέρους σας, χρήση του ιστοτόπου μας, να συντάξει αναφορές σχετικά με δραστηριότητες του και να παρέχει στον διαχειριστή του ιστοτόπου πρόσθετες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση αυτού και την χρήση του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται στο Google Analytics από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν συνδυάζεται με άλλα δεδομένα από το Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (όπως αναλύετε πιο πάνω). Επιπλέον, μπορείτε να απαγορεύσετε στην Google να καταγράφει στοιχεία που σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς και προέρχονται από το cookie.

4.1.4 Google AdWords

O ιστότοπος μας χρησιμοποιεί Google AdWords, μια υπηρεσία ανάλυσης του Google, και παρακολούθησης μετατροπής, που αποτελεί μέρος του Google AdWords. Πώς λειτουργεί αυτό: Όταν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που εμφανίζεται στο Google, το Google AdWords αποθηκεύει ένα cookie για παρακολούθηση μετατροπής (ένα «cookie μετατροπής») στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Αυτά τα cookies χάνουν την ισχύ τους μετά από 30 ημέρες και έτσι δεν είναι δυνατό να αναγνωριστεί η ταυτότητα σας. Εάν επισκέπτεστε συγκεκριμένες σελίδες στον ιστότοπό μας, εμείς και το Google μπορούμε να εντοπίσουμε ότι έχετε κάνει κλικ πάνω στη διαφήμιση και ανακατευθυνθήκατε σ’ αυτή τη σελίδα.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω των cookies μετατροπής χρησιμεύουν για τη δημιουργία στατιστικών για τους πελάτες του AdWords που χρησιμοποιούν την παρακολούθηση μετατροπών. Μέσα από αυτά τα στατιστικά στοιχεία μπορούμε να βρούμε τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έχουν κάνει κλικ πάνω στη διαφήμιση που εμφανίζεται στο Google και που είχαν πρόσβαση σε μια σελίδα με τη χρήση μιας ετικέτας παρακολούθησης μετατροπών. Επίσης, χρησιμοποιούμε το Google Analytics για την ανάλυση δεδομένων από το AdWords

4.2 Σύνδεσμοι (links) προς άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπος του www.thekingsdesign.gr, περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι δεν ελέγχονται από εμάς αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση, το  www.thekingsdesign.gr, δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε τρίτου.

5 Ασφάλεια δεδομένων

Το  www.thekingsdesign.gr έχει υιοθετήσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία και για την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων σας από απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά.

Οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας που ακολουθούμε και εφαρμόζουμε βελτιώνονται συνεχώς προκειμένου να είναι σύγχρονα και να ακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις.

6 Ενημέρωση και τροποποίηση

Το  www.thekingsdesign.gr, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής εάν κι όταν κριθεί αυτό απαραίτητο(σημειώνοντας την ημερομηνία τροποποίησης της παρούσας), χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η εταιρία The Kings Design Support δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.thekingsdesign.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την διαχείριση δεδομένων χρηστών. Περισσότερες πληροφορίες